Album BORIS CVJETANOVIĆ - Fotografija u Hrvatskoj

BORIS CVJETANOVIĆ - Fotografija u Hrvatskoj

Autor: Sofija Gall Najranije reportaže Borisa Cvjetanovića, kao i kasniji ciklusi, otkrivaju autorovu naklonost socijalnim temama, marginalnim pojavama, svakodnevnim predmetima koji se nalaze posvuda oko nas ali ih treba vidjeti i prepoznati. Poznat kao majstor crno-bijele fotografije, posljednjih godina izlaže i kolore. Odličan portretist ljudi i situacija, otkriva i ono što nam sama slika skriva. urednica: Ana Marija Habjan