E-ZINE Media-Via

E-ZINE Media-Via
SB@NET PREGLED  ( 6768 )
Media-Via, Elektronički magazin za medijsku kulturu, Izdavač Visoka učiteljska škola Osijek, dislocirani studij u Slavonskom Brodu. Internet adresa: media-via.sbonline.net, Suradnici: studenti Visoke učiteljske škole Slavonski Brod.
Nezavisni web portal grada Slavonskog Broda SB OnLine sponzorirao je ovaj projekt prostorom na web serveru, tehničkom podrškom i besplatnim korištenjem sustava za proizvodnju sadržaja u online suradnji (online collaboration system). Za pripremu i publiciranje ovog e-zina se koristio automatizirani sustav za upravljanje sadržajem tipa WebCMaster III, proizvodnje SB NET, Slavonski Brod.

E-ZINE Media-via 2003

E-ZINE MEDIA-VIA 2003