Slavonski Brod: Most na Savi

SB@NET 06.07.2019 FOTOGRAFIJA  ( 32876 )
SLAVONSKI BROD - Sunčano, ljeto, toplo. Brođanka prelazi preko mosta, a ispod miruju brodovi koji nikud ne plove, obično su tu već dugo.

Most na Savi, Slavonski Brod