Sava, veslači (2010)

Sava, veslači (2010)
SB@NET 21.02.2020 FOTOGRAFIJA  ( 33795 )
SLAVONSKI BROD - Ljeto, veslači su na Savi. Čak su i klinci na Savi (uf, uf, što će se tata naljutiti ...).
Foto Željko Klindžić (2010)

Sava, Slavonski Brod, klinci

Sava, klinci plove