Sava: Ljeto je blizu (2015)

Sava: Ljeto je blizu (2015)
SB@NET 22.05.2019 FOTOGRAFIJA  ( 37479 )
SLAVONSKI BROD - Ljeto je blizu, temperatura raste. Biciklista je svratio na BARB a fotograf u prolazu čuva bicikl ...
Toto: Željko Klindžić