Fotografske tehnike

Željko Klindžić 05.10.2005 FOTOGRAFIJA  ( 61406 )
SLAVONSKI BROD - Fotografija je postala nova umjetnost koja je zainteresirala mnoge kreativne pojedince. Koristeći mogućnosti fotoaparata i vlastitu vještinu, fotograf može naoko jednostavan i beživotan kadar pretvoriti u umjetničko djelo. Neke od tehnika koje se koriste u fotografiji naslijeđene su iz slikarstva a u ovom tekstu navodimo i značenje nekih uobičajenih termina koje koriste fotografi. S vremenom su se fotografi zasitili snimanja portreta i dokumentarističkog pristupa fotografiranju. Tako je, inspirirana slikarstvom, nastala nova vrstu umjetnosti – umjetnička fotografija.

Za različite izražaje potrebno je primjeniti različite tehnike fotografiranja. Poznajući te tehnike i koristeći mogućnosti fotoaparata i vlastito iskustvo i vještinu, fotograf može jednostavan i beživotan kadar pretvoriti u umjetničko djelo usporedivo sa tvorevinama velikih majstora slikarstva.

Neke od tehnika koje je fotografija naslijedila i naučila od slikarstva su:

Pravilo zlatne sredine je pravilo kadriranja zasnovano na geometrijskom rasporedu elemenata u središtu kadra. Na dijagonalu kadra povlačimo visinu te time dobivamo tri područja u koja valja smjestiti zanimljive objekte, radi postizanja sklada.

Pravilo trećina je pravilo kadriranja po kojemu pomoću dvije horizontalne i dvije vertikalne linije dijelimo kadar na vodoravne i okomite trećine. Smjestimo li objekt na sjecište tih linija, oko će prirodno stremiti k toj točki i time će fotografija biti privlačnija, a objekt značajniji.

Uokvirivanje (frame) je pravilo po kojemu je korisno željeni objekt okružiti homogenim sadržajem različitim od samog objekta, kako bi se objekt u potpunosti izdvojio od ostatka fotografije.

Stvaranje geometrijskih likova je metoda kojom fotografiju kadriramo na način da elementi čine prepoznatljive geometrijske likove, na primjer trokut ili krug.

High-key (tehnika svjetlih tonova) podrazumijeva prevladavanje svijetlih tonova a detalji se izdvajaju jakim kontrastom.

Low-key (tehnika tamnih tonova) podrazumijeva prevladavanje tamnih tonova. Tu se u pravilu nikada ne koristi jak kontrast.

Close-up (tehnika krupnog plana) postiže dramatične rezultate naglašavajući najzanimljivije dijelove kadrakoji nose određenu poruku ili dobro izgledaju.

Silueta nastaje kada je svjetlost usmjerena od pozadine objekta prema objektivu aparata. Time se gube svi detalji modela i sva pažnja se usmjerava na vanjski obris, siluetu.


Kod fotografiranja pokretnih objekata koriste se tehnike:

Panning (praćenje) je metoda fotografiranja objekta u pokretu pri kojoj se fotoaparat kreće usporedno s objektom. Rezultat je jak dojam kretanja, pokretni objekt je oštar, a okolinu razmazanom u smjeru kretanja objekta.

1st curtain (prednja svjetlosna zavjesa) je efekt dobiven aktiviranjem bljeskalice na početku ekspozicije. Objekt na početku ekspozicije biva zabilježen oštro, a do kraja ekspozicije biva razmazan u pravcu kretanja.

2nd curtain (stražnja svjetlosna zavjesa) je efekt dobiven aktiviranjem bljeskalice na kraju ekspozicije. Objekt tijekom ekspozicije biva razmazan u pravcu kretanja, a na kraju ekspozicije biva zabilježen oštro.

Zlatni sjaj, vatreni sunčev sjaj u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima koji uz duge i tamne sjene objekata osvjetljava istaknute dijelove u toplim tonovima.

Panorama je fotografija koja prikazuje područje veće od onog koje stane na jednu fotografiju uhvaćenu pomoću objektiva srednje žarišne duljine. Za panoramsku fotografiju se koriste širokokutni objektivi ili se nekoliko fotografija nastalih rotacijom kamaere spaja u jednu kojoj je širina višestruko veća od visine.